środa, 26 lipca 2017

Znani w Kętach: Prezydent MościckiZaglądamy do naszego kalendarium. 26 lipca 1929 roku do Kęt z krótką wizytą przybywa prezydent Ignacy Mościcki.

Prezydent został uroczyście powitany przez burmistrza miasta Edwarda Zajączka oraz delegację, w skład której wchodzili przedstawiciele Białej na czele z burmistrzem miasta Zygmuntem Dollingerem.

Edward Zajączek wygłosił przemówienie w imieniu mieszkańców Kęt. Burmistrz powiedział m.in., że… "ile sił im starczy pracować będą nadal pod rządami p. Prezydenta dla dobra najukochańszej Rzplitej”.

Po części powitalnej Mościcki udał się wraz z włodarzami Kęt na błonia miejskie,  nad Sołę, gdzie zbudowano specjalnie na tą okazję, bramę triumfalną. Tam głos zabrał lider miejscowego ziemiaństwa Marian Rudziński z Osieka, który pełnił obowiązki przewodniczącego zarządu bialskiego Okręgowego Towarzystwa Rolniczego.

Wydruk wystąpienia, które wygłosił Rudziński, znalazł się w dzienniku „Czas” (28 lipca 1929).
„Najdostojniejszy Panie Prezydencie! Jako prezes Okrągłego Towarzystwa Rolniczego mam zaszczyt przywitać imieniem rolników całego powiatu bialskiego zgromadzonych na tych Błoniach dla złożenia Ci hołdu. (…) Niech mi wolno będzie złożyć Ci Dostojny Panie, najserdeczniejsze wyrazy podzięki, że raczyłeś przybyć do nas. My rolnicy powiatu bialskiego ślubujemy Ci uroczyście, że będziemy wiernie i gorliwie pracowali na zajmowanych placówkach, by się przyczynić do rozkwitu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej pod Twoim włodarstwem. W imieniu rolników powiatu bialskiego wznoszę okrzyk: Najdostojniejszy nasz Prezydent i pierwszy Gospodarz Polski niech nam żyje!!".

Po przemówieniu Rudzińskiego prezydent obserwował pokaz bydła rasy polskiej –  czerwonej. Mościcki otrzymał od chłopskiej delegacji dość nietypowy prezent… jałówkę...!
Jeszcze tego samego dnia Ignacy Mościcki opuścił Kęty i udał się do Kobiernic, gdzie doszło m.in. do spotkania z dziećmi z miejscowej kolonii robotniczej. Ostatnią miejscowością, którą jeszcze tego samego dnia odwiedził polski prezydent był Wieprz.
Andrzej Małysa
(oprac. Łukasz Gieruszczak)
Fot. ze zbiorów Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach, MKH 1608

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz