środa, 27 maja 2020

Na 30-lecie samorządu

Upadek komunizmu przyniósł znaczące zmiany w życiu mieszkańców Gminy Kęty. Jedną z nich było oczywiście przywrócenie samorządu terytorialnego, którego tutejsze tradycje sięgały średniowiecznych początków miasta. Wprowadzona w 1990 r. ustawa o samorządzie dawała gminom samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. zarządzania majątkiem, oświaty, kultury, sportu, zagospodarowania przestrzennego czy ochrony środowiska.poniedziałek, 18 maja 2020

Karola Wojtyły związki z Kętami

Bliskość Wadowic, „miasta, w którym wszystko się zaczęło”, sprawia, że Jan Paweł II w świadomości mieszkańców gminy Kęty zajmuje szczególne miejsce. On sam – nim zasiadł na tronie Stolicy Apostolskiej – w Kętach bywał wielokrotnie, czy to podczas wizytacji kanoniczych, czy przy okazji innych uroczystości. Zapewne bywał tu także prywatnie, z rodziną; musiał spoglądać na Kęty ze szczytów Beskidu Małego, po którym tak bardzo lubił wędrować.

czwartek, 7 maja 2020

Majówki

Obecna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia nam normalne życie. Zachęcamy jednak do indywidualnego rozwoju intelektualno-duchowo-fizycznego. W tym tekście chciałabym w skrócie przybliżyć historię nabożeństw majowych, potocznie zwanych majówkami oraz zaproponować kilka miejsc w Kętach i okolicy, które warto odwiedzić, zarówno w celach turystycznych jak i pobożnościowych.


Kapliczka w Witkowicach - źródło: www.witkowice.com

czwartek, 23 stycznia 2020

Polski Dürer


Paweł Steller
Paweł Steller był wybitnym artystą grafikiem, znanym zarówno w kraju, jak i za granicą. Nazywano go „polskim Dürerem” lub „śląskim Skoczylasem”. Dziś, 23 stycznia, mija 125. rocznica jego urodzin.

wtorek, 19 listopada 2019

Ale LIPA!


   Od dawna drzewom przypisuje się cudowne właściwości. W wielu religiach nadawano poszczególnym gatunkom różne moce, łącznie braniem ich za święte. Wśród dawnych wierzeń słowiańskich szczególnymi względami darzono dęby i lipy. Te pierwsze kojarzono z siłą i trwałością, zaś drugie chwalono za miododajne kwiaty i właściwości lecznicze. Również Kęt miały swoje drzewo, które było tak słynne, że doczekało się szczególnej adoracji i pamięci wśród mieszkańców miasta. Ba, wystawiono mu nawet własny pomnik. Tym drzewem jest słynna lipa, pod którą obozowały wojska Jana III Sobieskiego pod wodzą hetmana Mikołaja Sieniawskiego w sierpniu 1683 r. maszerujące na odsiecz Wiedniowi. Batalia wiedeńska była wspaniałym zwycięstwem nad Turkami oblegającymi stolicę austriacką, a Jan III Sobieski okrył się sławą wielkiego wojownika. Droga wojsk polskich wiodła przez dwa szlaki. Pierwsze oddziały, w tym pancerne, podążały przed siłami głównymi Sobieskiego szlakiem z Krakowa na Cieszyn przez Kęty. Król i pozostałe wojsko szedł drugim traktem z Krakowa na Górny Śląsk na Tarnowskie Góry. 

czwartek, 24 października 2019

Nowe granice

We wrześniu 1939 r. w trakcie działań wojennych na terenach zajętych przez wojska niemieckie funkcjonowała administracja wojskowa. Zmiany nastąpiły w październiku. Po zawarciu traktatu o granicach i przyjaźni pomiędzy III Rzeszą a ZSRR oraz ostatecznym podziale ziem polskich pomiędzy obu okupantów wprowadzono nowy podział administracyjny. 


Granica na Sole, 1939 r., Zbiory MAKK, sygn. MAKK/H/5640


piątek, 16 sierpnia 2019

100. rocznica powstań śląskich

W tym roku wspominamy 100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. w północnej części powiatu pszczyńskiego i objęło powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, tarnogórski i część raciborskiego. Oświęcim jako miasto znajdujące się przy granicy z Górnym Śląskiem, został wciągnięty w działania związane z powstaniami i plebiscytem. Zaangażowanie militarne w wojnę z Rosją sowiecką na wschodzie kraju uniemożliwiło rządowi polskiemu oficjalne poparcie.

Zgromadzenie podczas przemówienia Romana Mayzela, prezesa oddziału Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich w Oświęcimiu.