czwartek, 14 marca 2013

Emocjonalnie o powstaniach Takich emocji dawno nie obserwowaliśmy w naszym muzeum, kiedy rozmawialiśmy o historii. Wszystko przez jeszcze wciąż poruszającą serca kwestię powstań narodowych.


 12 marca bieżącego roku odbyło się drugie spotkanie w ramach cyklu O przeszłości - przy kawie. Temat spotkania brzmiał  „Bić się czy nie bić” nawiązywał do tytułu słynnej książki Tomasza Łubieńskiego poświęconej trzem polskim zrywom narodowym: insurekcji kościuszkowskiej, powstaniu listopadowemu oraz powstaniu styczniowemu.

Spotkanie w kęckim muzeum miało formę debaty, w której prowadzący spotkanie moderatorzy zaprezentowali dwa przeciwstawne stanowiska w kwestii  powstań. Pierwsze wyrażało opinię, że XIX – wieczne insurekcje miały sens; przyczyniały się do kształtowania świadomości narodowej i były próbą zwrócenia uwagi Europie na sprawę polską. Drugie stanowisko prezentowało z kolei pogląd, że powstania przyniosły więcej strat niż realnych korzyści. Powstańcze zrywy były przecież krwawo tłumione, a polskie społeczeństwo poddawane brutalnym represjom.

Cieszyć może fakt, że dyskusja była bardzo żywa, często głos zabierali goście. Momentami atmosfera debaty stawała się wręcz napięta, dawały o sobie znać prawdziwe ludzkie namiętności,  kipiały emocje.  Ale to chyba najlepszy dowód na to że historia, wydawałoby się tak odległa, jest wciąż żywa i ma ogromny wpływ na nasze obecne zachowania i postawy.  
AM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz