poniedziałek, 22 czerwca 2015

Kęty w przedwojennej prasie

W okresie międzywojennym w okolicy wydawanych było wiele czasopism, w których ukazywały się krótkie doniesienia na temat wydarzeń w Kętach i okolicy. Jednym z udostępnionych w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej jest "Głos Ziemi Żywieckiej". Gazeta ukazywała się od 1928 r. do 1933 r. trzy razy w tygodniu. Było to pismo społeczno-narodowe, pod auspicjami Związku Ludowo-Narodowego. 
Kolejne doniesienia z wydarzeń z Kęt dotyczą antagonistycznej wobec "Głosu" gazety socjalistycznego - PPSu "Wyzwolenie Społeczne" wydawane w Białej.
Poniżej prezentujemy kilka wycinków dotyczących Kęt:

"Głos Ziemi Żywieckiej" nr 6, rok I, z dnia 5 lutego 1928 r., s. 4.


Głos Ziemi Żywieckiej" nr 7, rok I, z dnia 12 lutego 1928 r., s. 3- 4.

"Wyzwolenie Społeczne", nr 15, r. XI, Biała z dn. 8.04.1928 r

"Wyzwolenie Społeczne", nr 19, r. XI, Biała z dn. 06.05.1928 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz